Meniu rapid
Date de contact
Adresa

Sat Bucovat, Comuna Bucovat, nr.889

Email

office@galluncajiului.ro

Telefon

+40 760412636

+40 0743167672

es

Activitate de animare 20.02.2017

Activitate de animare 20.02.2017

 Minuta eveniment animare

  1. 1.   Locatia si data

Întalnirea a avut loc in data de 20.02.2017, intre orele 10,00 – 12,00, la sediul GAL Lunca Jiului – Campia Desnatuiului, comuna Bucovat nr.889.

  1. 2.   Contextul

Întalnirea a fost organizata in cadrul activitatii de animare „Organizare intalniri de animare in UAT-urile partenere cu potentiali beneficiari”, Masura 19 – LEADER; Sub-masura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

  1. 3.   Participanti

La intalnire au participat 10 de persoane din comunele: Breasta, Plesoi, Salcuta, Terpezita si Varvoru de Jos, din teritoriul GAL si echipa GAL Lunca Jiului – Campia Desnatuiului (lista participantilor este atasata).

  1. 4.   Agenda intalnirii

Au fost prezentate Fisele de masuri aprobate incadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Lunca Jiului – Campia Desnatuiului.

In urma procesului de evaluare si selectie a SDL, GAL Lunca Jiului – Campia Desnatuiului a obtinut 3 Unitati de bonusare, ceea ce a determinat realocarea suplimentara (prin adaugarea componentei B la Planul de Finantare) a sumei de 679.550,31 euro. Astfel incat, valoarea totala finantata a ajuns la 1.537.646,56 euro, din care: 307.529,31 euro pentru cheltuielile de functinare si animare a teritoriului GAL si 1.230.117,25 euro pentru finantarea masurilor prevazute in SDL.

Ca urmare a realocarii suplimentare (mentionate anterior), valoarea alocata fiecarei masuri a crescut, astfel incat, pe langa actiunile eligibile prezentate in Strategia de Dezvoltare Locala, s-a considerat oportuna si introducerea altora noi. Acest lucru va conduce la o plaja mai larga de proiecte care se pot depune, atat prin cresterea numarului de solicitanti, cat si a calitatii acestora. 

S-a propus modificarea Fiselor de masuri din SDL prin introducerea de noi actiuni eligibile, CAEN-uri eligibile, modificarea valorii maxime nerambursabile a unui proiect, imbunatatirea criteriilor de selectie, etc., astfel incat sa nu fie afectata functionalitatea Acordului – cadru de finantare nr. C19400149011641712389/ 28.11.2016 si nici conditiile criteriilor de eligibilitate si selectia in baza carora GAL Lunca Jiului – Campia Desnatuiului a fost selectat.

 

Actiunile eligibile propuse a fi adaugate pentru proiectele care urmeaza a se desfasura de catre beneficiarii publici, au ca motivatie faptul ca, in 3 dintre comunele GAL-ului s-au schimbat primarii in urma alegerilor locale din 2016, iar noii primari considera necesare si imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamentele necesare (in special utilaje de deszapezit, avand in vedere cantitatea mare de zapada din aceasta iarna).

Modificarea valorii maxime nerambursabile  pentru un proiect depus pe masura „(M2/ 2B)  Ajutor acordat tinerilor fermieri in vederea instalarii acestora ca sef de ferma”, sau pe masura „(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea si reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL”, va conduce la posibilitatea  dezvoltarii fermelor mici, care nu au sanse sa obtina finantare prin AFIR.

Largirea tipului de beneficiari eligibili prin introducerea posibilitatii ca si GAL sa poate fi beneficiarul unei finantari nerambursabile (pentru „(M5/ 6 B) Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale”), este luata ca si masura de siguranta pentru indeplinirea criteriilor de selectie pentru care SDL a fost finantata.

Pentru a acorda sanse egale cat mai multor solicitanti, s-a considerat ca o parte din criteriile de selectie trebuie reorganizate in functie de conditiile actuale din teritoriu. La stabilirea acestora s-a tinut cont de evolutia in timp a implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala de la nivelul teritoriului GAL.

  1. 5.   Concluzii

Modificarile care urmeaza a fi propuse pot conduce atat  la cresterea numarului initial de proiecte, cat si la o crestere a varietatii acestora. 

Alocarea unei sume mai mari pe proiect poate conduce la realizarea unor investitii mai complexe care vor avea ca si principal efect cresterea competivitatii in zona.

Aceste modificari nu vor afecta functionalitatea Acordului – cadru de finantare nr. C19400149011641712389/ 28.11.2016 si nici conditiile criteriilor de eligibilitate si selectia in baza carora GAL Lunca Jiului – Campia Desnatuiului a fost selectat.

 
 
Data 20.02.2017
 
Animator
Ionescu Mihai