Meniu rapid
Date de contact
Adresa

Sat Bucovat, Comuna Bucovat, nr.889

Email

office@galluncajiului.ro

Telefon

+40 760412636

+40 0743167672

M5/6B versiunea1/2019

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa_4_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_5_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_6_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa_7_Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

CERERE_de_FINANTARE

Declaratie incapacitate plata sau insolventa (1)

Declaratie sustenabilitate investitie

Fisa de evaluare generala a proiectului-versiunea 02

Fisa de verificare a conformitatii-versiunea 02

Fisa de verificare a incadrarii proiectului

Fisa de verificarea a criteriilor de selectie

Fisa masurii actualizata

Fisa masurii M5

Ghidul solicitantului - versiunea 01.2019

Mandat


M5/6B

Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale