Meniu rapid
Date de contact
Adresa

Sat Bucovat, Comuna Bucovat, nr.889

Email

office@galluncajiului.ro

Telefon

+40 760412636

+40 0743167672

es

Activitate de animare Plesoi 27.04.2017

Activitate de animare Plesoi 27.04.2017

Minuta eveniment animare

  1. 1.   Locatia si data

Întalnirea a avut loc in data de 27.04.2017, intre orele 11,00 – 13,00, la sediul Primariei Plesoi.

  1. 2.   Contextul

Întalnirea a fost organizata in cadrul activitatii de animare „Organizare intalniri de animare in UAT-urile partenere cu potentiali beneficiari”, Masura 19 – LEADER; Sub-masura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

  1. 3.   Participanti

La intalnire au participat 20 de persoane din comuna Plesoi, din teritoriul GAL, si echipa GAL Lunca Jiului – Campia Desnatuiului (lista participantilor este atasata).

  1. 4.   Agenda intalnirii
  • Au fost prezentate Fisele de masuri aprobate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Lunca Jiului – Campia Desnatuiului:

M1/6B Dezvoltarea zonei GAL prin invstitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul localitatii

M2/2B Ajutor acordat tinerilor fermieri in vederea instalarii acestora ca sef de ferma

 

M3/2A Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol sau zootehnic

 

M4/6A Infiintarea, modernizarea si reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL

 

M5/6B Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale

 

Au fost dezbatute in mod deosebit Fisele de masuri care se adreseaza beneficiarilor privati: M2/2B, M3/2A si M4/6A, avand in vedere ca participantii la eveniment au fost din randul acestor beneficiari

 

  • A fost prezentat Fluxul procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile conform Versiunii 01 a Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala
  • A fost prezentata Versiunea 01 a Ghidului de implementare aferent sub-masurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala" 
  • A fost adusa la cunostinta participantilor actualizarea site-ului GAL. Dupa elaborarea si aprobarea (in AGM/Consiliul Director) Ghidurilor solicitantului pentru masurile incluse in SDL, a formularelor specifice fiecarei masuri si a procedurilor de lucru, acestea vor fi publicate pe site.

 

  1. 5.   Concluzii

Conform prevederilor PNDR 2014 – 2020, operatiunile implementate prin LEADER trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile generale de eligibilitate prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 si cele prevazute in cap. 8.1 din PNDR, inclusiv regulile de minimis (daca este cazul) si sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite in SDL.

Criteriile de eligibilitate si de selectie vor fi preluate din fisa tehnica a masurii din SDL aprobata de catre DGDR AM PNDR.

 
Data 27.04.2017
 
Animator
Ionescu Mihai